Preke Skakels vir 2016

Preke vir 2016

Vir alle preke, blaai deur die preke argief op ons Google Drive blad.

Datum O / A Prediker Reeks Tema Teks Geskrewe MP3
24-07-16 O Ds B Smit Job nr 7 God is groter as die mens Job 33: 12 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 1 Ware troos en vreugde in lewe en in sterwe. Psalm 23 Ja Ja
31-07-16 O Ds B Smit Job nr 8 Antwoord uit 'n stormwind Job 38: 1 - 4 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 2 Ware troos begin by kennis van jou sonde en elende 2 Sam. 12: 7 Ja Ja
07-08-16 O Ds B Smit Job nr 10 Die vrede van volkome berou Job 42: 6 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 3 Ons aangebore verdorwenheid is so groot dat God alleen ons daaruit kan bevry Ef 4: 23 Ja Ja
14-08-16 O Ds B Smit Job nr 11 Geen evangelie sonder teregwysing Job 42: 7 - 9 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 4 God se regverdigheid verdedig en gehandhaaf Deut 10; 12 en 13 Ja Ja
21-08-16 O Ds B Smit   Goddelike sorg vir kreupel vlugtelinge 2 Sam 9: 3 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 5 Net een uitweg: Betaal! Heb 10: 10 Ja  
28-08-16 O Ds B Smit Nagmaal Goddelike guns aan 'n dooie hond. 2 Sam 9: 7a Ja  
  A Ds B Smit   Die voortsetting van Goddelike guns aan 'n verlamde. 2 Sam 9: 13 Ja Ja
04-09-16 O Ds B Smit Liturgie 1 Die begeerte van die lewe: om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek Ps 27: 4 Ja  
  A Ds B Smit HK So 6 Reageer op die evangelie van die Middelaar! Heb 2: 17 Ja Ja
11-09-16 O Ds B Smit Liturgie 2 Sekerheid en troos vir die kerk onder God se beskerming Ps 124: 8 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 7 Die gawe van geloof, gee lewe. Heb 11: 1 Ja Ja
18-09-16 O Ds B Smit Liturgie 3 Die aanvang seën: God 3-Enig skenk ryk genade aan sy volk Openb 1: 4b en 5a Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 8 Die 3-Enige God wat ons kerk bely, is tot seën van elke gelowige 2 Kor 13:13 Ja Ja
25-09-16 O Ds B Smit Doop Vaderliefde in kinderopvoeding Ef 6: 4 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 9 Vetrou God, want Hy, die Almagtige Skepper, is jou Vader Jes 40: 30 en 31 Ja Ja
02-10-16 O Ds B Smit Liturgie 4 Sing Psalms tot eer van die HERE Kol 3: 12 - 17 Ja  
  A Ds B Smit HK So 10 Gelate aanvaarding is miskenning van ons hemelse vader se Voorsienigheid 1 Sam 3:18b Ja Ja
09-10-16 O Ds B Smit Liturgie 5 Hou die belydenis vas! Heb 4: 14 Ja Ja
  A Ds B Smit HK So 11 Jesus, die enigste en volkome Saligmaker! Hand 4: 10 - 12 Ja  
16-10-16 O Ds B Smit Liturgie 6 Hou vas aan God se onveranderlike wet. Rom 3: 31 Ja  
  A Ds B Smit HK So 12 Let op die Kneg van die HERE en lewe as knegte! Jes 42:1 Ja Ja
23-10-16 O Ds B Smit Liturgie 7

Op grond van Christus se verlossingswerk moet daar tydens die erediens ernstig en opreg gebid word vir alle mense.

1 Tim 2: 1 Ja  
  A Ds B Smit HK So 13a God se verklaring oor sy Eniggebore Seun, bring troos Ps 2: 7 Ja Ja
30-10-16 O Ds B Smit Hervorming Die geseënde veiligheid in die stad van God Ps 46: 2 Ja  
  A Ds B Smit HK So 13b Omdat Christus ons Here is, kan ons Hom onvoorwaardelik dien. Fil 2: 1 - 30 Ja Ja
06-11-16 O Ds B Smit Liturgie 8 Offer uit die oorvloed van genade wat aan jou bewys is. 2 Kor 8: 9 Ja  
  A Ds B Smit HK So 14 Heerlikheid en vrede vir ons deur die kind van Bethlehem Mat 1: 17 en Luk 3: 38b Ja Ja
13-11-16 O Ds L vd Merwe          
  A Diak R V Niekerk (L)          
20-11-16 O Ds B Smit Voorbereiding Verlossing en vreugde wanneer die arm van die HERE ontwaak, Jes 51: 9 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 15 Ons ongeregtigheid word op die Regverdige gelê. Jes 53: 5 Ja Ja
27-11-16 O Ds B Smit Nagmaal Ontwaak! Die beker van toorn get 'n beker geword van danksegging. Jes 51: 17 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 16 Christus ly die dood in volle omvang, sodat ons salig kan lewe en sterwe Joh 19: 30 Ja Ja
04-12-16 O Ds B Smit Nagmaal Ontwaak ontheiligde kerk en wees wat God jou gemaak het! Jes 52: 1 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 17 Deel in die ryk genade van Jesus Chrsitus se opstanding. Rom 4: 22 Ja Ja
11-12-16 O Ds B Smit   Ons getiuenis as kerk van die Here in hierdie tyd. Open 11: 1 en 2 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 18 Hemelvaart: Ons troos in tyd en ewigheid 2 Kor 5: 5 Ja Ja
18-12-16 O Ds B Smit   Geesvervulde hoop Luk 2: 29 - 32 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 19       Ja
25-12-16 O Ds B Smit   Ware geloof vind jy alleen in die Messias van God Luk 2: 36 - 38 Ja  
  A Ds B Smit   Ons Koning se koms in nederigheid, lei tot verhoging en ewige heerlikheid Luk 2: 7 Ja  
01-01-17 O Ds B Smit   Die rykdom van genade wat God aan ons gee, laat ons die nuwe jaar binnegaan met dankbaarheid Heb 12: 28 Ja  
  A Ds B Smit Hk So 20 Onderrig oor en leiding deur die Helige Gees Ps 143: 10 Ja