Preke 2018

Preke vir 2018

Vir alle preke, blaai deur die preke argief op ons Google Dryf Blad - WORD en MP3.

Datum

O / A

Prediker

Reeks

Tema

Teks

Word

MP3

07/01/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

Sondag

 

 

 

 

14/01/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

Sondag

 

 

 

 

21/01/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

Sondag

 

 

 

 

28/01/2018

O

Ds B Smit

Nehemia nr. 8

Ware berou word opregte vreugde.

Nehemia 8: 10

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 6

Nader tot God deur die enigste ware Middelaar wat Hy aan ons gegee het.

Hebreërs 4: 14 – 5: 10

X

 

04/02/2018

O

Ds B Smit

Nehemia nr. 9

Die kerk se gebed in ware berou.

Nehemia 9: 32

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 7

Ware geloof is sowel inlywing in Christus as aanvaarding van die Woord.

2 Tes 2: 1 - 17

X

 

11/02/2018

O

Ds B Smit

Nehemia nr. 10

Geen ware reformasie sonder verbondsvernuwing

Nehemia 10: 29

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 8

Wie die getuienis van God 3-Enig aanvaar, oorwin die wêreld.

1Joh. 5: 6

X

 

18/02/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 9

Volmaakte Vadersorg oor God se kinders.

Genesis 1

X

 

25/02/2018

O

Ds B Smit

Nagmaal

Ongeloofsklag, of geloofsbelydenis deur God se verbondsvolk?

Gen. 35: 18(b)

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 10

God versorg ons so met sy Vaderhand dat niks ooit buite sy wil gebeur nie.

Openb. 11: 17

X

 

04/03/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

11/03/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

  A Ds B Smit          

18/03/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

25/03/2018

O

Ds B Smit

Thess. nr. 1

Opregte godsdiens in Thessalonika bewys, begrond en bekragtig.

1 Thess. 1: 1 – 4

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 12

Die rykdom van Goddelike salwing

Ps. 45: 8b

X

 

01/04/2018

O

Ds B Smit

Matt. 27

Na duisternis, kom die lig.

Matt. 27: 45 en 46

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 13

Dien en eer God se eniggebore Seun, want Hy is ons Here

Openb. 1: 17

X

 

08/04/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

15/04/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

22/04/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

  A            

29/04/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

06/05/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

13/05/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 7

Ware liefde: Versmag, vertroos, hoopvol.

I Thess. 3: 8

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 18

Die verheerliking van ons, die kerk van die Here is verseker deur sy hemelvaart

Openb. 12:5(b)

X

 

20/05/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 8

Heiligmaking in jou seksuele gedrag.

1 Thess. 4: 3

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 19a

Christus, die verhoogde Koning regeer aan God se regterhand.

Ps. 110: 1

X

 

27/05/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 9

God leer sy volk om oorvloedig te wees in broederliefde.

1 Thess. 4: 9 – 12

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 19 b

Troos in die wederkoms van ons Koning en Regter.

 

1 Thess. 4: 15 - 17

X

 

03/06/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 10

Wees nugter en waaksaam as kinders van die lig, bestem tot ’n lewe saam met Christus.

1 Thess. 5: 6 – 8

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 20

Ware saligheid word ons deel deur God, die Heilige Gees.

Hosea 14: 6(a)

X

 

10/06/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 11

Gelowiges in gemeenskap en gehoorsaamheid aan die Gees.

1 Thess. 5: 18

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 21

Lewende lidmaat onder Christus se beskerming.

Openb. 11: 1

X

 

17/06/2018

O

Ds B Smit

Thes Nr. 12

God, die Bron van ons heiliging en volmaking met die wederkoms, gee slotopdragte.

 

1 Thess. 5: 24

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 22

God se troos aan ons in die weldade wat ons na hierdie aardse lewe ontvang.

1Kor. 15:55

X

 

24/06/2018

O

Ds B Smit

Psalm 46

God, ons krag en hulp in nood.

Ps. 46: 2

X

 

 

A

 

 

 

 

 

 

01/07/2018

O

Ds B Smit

Ps. 44

As God nie antwoord op ellende nie.

Ps. 44: 23

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 23

Regverdiging deur geloof, beteken dat Christus in jou lewe.

Gal. 2: 15 en 16

X

 

08/07/2018

O

Ds B Smit

 

Waarom moet ons God aanbid?

Ps. 135: 5

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 24

Terwyl ons met ons werke niks verdien nie, skenk God aan dankbare verlostes ‘n onverdiende genadeloon.

Matt. 20:15

X

 

15/07/2018

O

Ds B Smit

 

Reiniging deur Jesus eis gehoorsaamheid van ons.

Mark.1: 41

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 25

Die inhoud, gevolg en oorsprong van ware verkondiging.

Jes. 61: 1 – 3

X

 

22/07/2018

O

Ds B Smit

Daniël 1

Binne die ontwrigting in die volkerewêreld, regeer God steeds oor die lewe van sy kind.

Daniël 1: 1, 2 en 21

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 26

Leef vanuit die sekerheid en troos van die doop, wat ons rig op die offer van Jesus Christus.

Rom. 6: 3 en 4

X

 

29/07/2018

O

Ds B Smit

Daniël 2

Mensdiens versus Godsdiens.

Dan. 2: 44 en 45

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 27

Die kinderdoop en die verbond

Rom. 9: 8

X

 

05/08/2018

O

Ds B Smit

Daniël 3

Standvastige geloof in die aangesig van die bose.

Daniël 3: 25(b)

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 28

Die opdrag en doel van die helige Nagmaal

Johannes 6: 55 - 56

X

 

12/08/2018

O

Ds B Smit

Daniël 4

God verneder die menslike trots.

Daniël 4: 27

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 29 en 30

"Dit is My liggaam"

Matt: 26: 26

X

 

19/08/2018

O

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

 

 

 

 

 

26/08/2018

O

Ds B Smit

Openbaring 22

Kom!

Openbaring 22: 17

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 31

Die sleutels van die Hemelryk

Eseg 3: 17

X

 

02/09/2018

O

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

09/09/2018

O

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

16/09/2018

O

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

23/09/2018

O

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

30/09/2018

O

Ds B Smit

Markus 13

Geestelike momentum of geestelike verstarring?

Markus 13: 13b

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 32

Maak jou saligheid sigbaar in jou goeie werke

Fillipense 2: 12(b) en 13

X

 

07/10/2018

O

 

 

 

 

 

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 33 en DL hf 5, Par 7 en 13

Die grond, proses en gevolg van ware bekering

Mat 26: 69 - 27: 10

X

 

14/10/2018

O

Ds B Smit

Daniël 6

Die kinderdoop en die verbond.

Daniël 6: 11

X

 

 

A

 

Sondag 34a

God se Wet is heilsaam en eis reaksie van elke hoorder.

Ps 19: 8 - 10

X

 

21/10/2018 O Ds B Smit Daniël 7 Die regverdige God versamel vir Hom 'n ewige koninkryk vanuit hierdie verdierlikte wêreld. Daniël 7: 17 en 18 X  
  A Ds B Smit Sondag 34b Die alleen die HERE jou God Spreuke 3: 5 en 6 X  
28/10/2018 O            
  A   Sondag 35 Die regte motivering vir ware aanbidding Johannes 4: 23 en 24 X  
04/11/2018 O Ds B Smit Daniël 8 Sien raak hoe God Sy kerk rig te midde van die wêreldgeskiedenis. Daniël 8: 23 - 25 X  
  A   Sondag 36 Gebruik God se Naam tot Sy eer Psalm 137: 3(c) X  
11/11/2018 O Ds B Smit Levitikus 16 en Markus 15 God se keuse, populêre keuse en my keuse Markus 15: 15 X  
  A   Sondag 37 God se bevel is dat Sy Naam op alle tereine gebruik sal word tot Sy eer en ons sekerheid Hebreërs 6: 16 - 20 X  
18/11/2018 O Ds B Smit Johannes 2 (Nagmaal) Aanskou die heerlikheid van Christus en ervaar die oorvloed wat Hy bring! Johannes 2: 11b X  
  A            
25/11/2018 O Ds B Smit Hebriërs 10 Op grond van Christus se werk, is ons in 'n gemeenskap wat na mekaar moet omsien. Hebriërs 10: 24 en 25 X  
  A   Sondag 39 Die grond vir alle gesag is gehoorsaamheid in die HERE. Efesiërs 6: 1 - 4 X  
02/12/2018 O Ds B Smit Daniël 9 In antwoord op Daniël se skuldbelydenis belowe God die volkomenheid van Sy ewige ryk. Daniël 9: 24 X  
  A   Sondag 40 God beskerm lewe deur opregte liefde  Romeine 12: 9  X  
09/12/2018 O            
  A            
16/12/2018 O            
  A            
23/12/2018 O            
  A            
30/12/2018 O            
  A