Preke 2017

Preke vir 2017

Vir alle preke, blaai deur die preke argief op ons Google Dryf Blad - WORD en MP3.

Datum

O / A

Prediker

Reeks

Tema

Teks

Word

MP3

1 Januarie 2017

O

Ds B Smit

 

Die rykdom van genade wat God aan ons gee, laat ons die nuwe jaar binnegaan met dankbaarheid.

Hebreërs 12: 28

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 20

Onderrig oor en leiding deur die Heilige Gees.

Psalm 143: 10

X

 

8 Januarie 2017

O

Ds B Smit

 

Ware godsdiens is om die Woord te ontvang en dit ook te doen!

Jak. 1: 21 en 22

X

 

 

A

Ds B Smit

Sondag 21(a)

Denke wat vernuwe is deur die Gees, verander my funksionering in die gemeenskap van gelowiges.

Rom. 12: 4 - 8

X

 

15 Januarie 2017

 

Ds B Smit

Titus 1

Kennis van die waarheid bring God se uitverkorenes tot 'n godsalige lewe.

Titus 1: 1 - 3

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 21

God se volkome vergifnis, verplig ons tot lof.

Psalm 103: 3

X

 

22 Januarie 2017

 

Ds B Smit

Titus 2

Maak deur God se toerusting reg wat krom is!

Titus 1: 4 en 5

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 22

Die gelowiges se troos van ‘n volmaakte toekoms in die hemel.

1 Kor. 15: 42 - 44

X

 

29 Januarie 2017

 

Ds B Smit

Titus 3

Godvresende mans in diens van die HERE en sy volk?

Titus 1: 5 en 6

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 23

Regverdiging vir goddeloses deur geloof alleen.

Rom. 3: 28

X

 

5 Februarie 2017

 

Ds B Smit

Titus 4

Die geloofskarakter van God se opsieners en herders.

Titus 1: 7 - 9

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 24

Die plek en waarde van goeie werke

Ef. 2: 8 - 10

X

 

19 Februarie 2017

O

Ds B Smit

Voorbereiding

Betaal jou geloftes!

Genesis 35: 1

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 25

Die Heilige Gees gebruik middele in ons geloofslewe.

1 Kor. 10: 16

X

 

26 Februarie 2017

 

Ds B Smit

Nagmaal

Oortredinge uitgewis.

Jesaja 43: 25

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 26

Die heerlike versterking van ons geloof in die sakrament van die doop.

1 Pet. 3: 20 en 21

X

 

5 Maart 2017

 

Ds B Smit

Titus 5

God se antwoord op geestelike terrorisme.

Titus 1: 5 - 16

X

 

 

 

Ds B Smit

 

 

 

 

 

12 Maart 2017

 

Ds B Smit

Titus 6

Die lewenswyse van ouer mans wat pas by die gesonde leer.

Titus 2: 1 en 2

X

 

19 Maart 2017

 

Ds B Smit

 

My troos wanneer die wêreld bewe deur die koms van die koninkryk is die verseëling in die bloed van Christus.

Haggai 2: 21-23

X

 

 

 

Ds B Smit

29 en 30a

Die heerlike versterking in die eet van Jesus se liggaam en die drink van sy bloed.

Matt. 26: 26 en 28

X

 

26 Maart 2017

 

Ds B Smit

 

Die koms van die Lam is vir die gelowige ʼn wonderlike troos, maar vir die ongelowige ʼn verskrikking.

Openbaring 6: 12a, 16b, 17

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 30

Die tafel van die HERE: tot seën of tot oordeel?

1 Kor. 11: 27 en 28

X

 

2 April 2017

 

Ds B Smit

Titus 7

Ouer vroue se heilige en voorbeeldige lewenswandel.

Titus 2: 3

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 31a

Die sleutelmag van die Woord sluit oop vir gelowiges en toe vir ongelowiges.

Openb. 3:7

X

 

9 April 2017

 

Ds B Smit

 

Die eensame kruisweg, openbaar God se persoonlike oordeel en genade.

Luk. 23: 28

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 31(b)

Christus plaas die sleutel van kerklike tug vir gebruik in jou hand!

Matt. 18: 15

X

 

23 April 2017

 

Ds B Smit

Titus 8

Huisvroue onderrig tot eer van God.

Titus 2: 4 en 5

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 32

Deur God se genade verplig tot goeie werke.

Titus 2: 11 en 12

X

 

5 Mei 2017

 

Ds B Smit

 

Noodsaaklike bemoediging vir jou in die aangesig van geweldige uitdagings.

Josua 1: 6

X

 

4 Junie 2017

 

Ds B Smit

 

God se reddende genade lei tot 'n lewe van heiligmaking.

Titus 2: 11

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 39

Onderwerping aan of verwerping van gesag.

1 Pet. 2: 13(a)

X

 

11 Junie 2017

 

Ds B Smit

 

Verkondiging van Gods genade, verander gelowiges se optrede teenoor buitestanders.

Titus 3: 8

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 40

Hou ter wille van Christus op om mekaar te vermoor!

Matt. 5: 21 en 22

X

 

18 Junie 2017

 

Ds B Smit

 

Bevestig, vermy, vermaan.

Titus 3: 8 - 11

X

 

 

 

Ds B Smit

 

 

 

 

 

25 Junie 2017

 

Ds B Smit

 

Ragab begenadig met lewende geloof.

Josua 2: 18

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 41

Dankbaarheid wat jou binne en buite die huwelik God laat dien met ook met jou liggaam wat aan Hom behoort.

Kol. 3: 5-7

X

 

2 Julie 2017

 

Ds B Smit

 

Geloofsoptrede op ongebaande weë.

Jos. 3: 4 b

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 42

Dien die HERE met die stoflike gawes wat Hy aan jou

toevertrou.

Luk. 19: 9 en 10

X

 

13 Augustus 2017

 

Ds B Smit

 

Klippe wat uitroep oor God se sorg

Jos. 4: 5-7

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 44

Vergenoegdheid in harte gereinig van slegte begeerte.

Fil. 4: 13

X

 

20 Augustus 2017

 

Ds B Smit

 

God berei sy volk voor om die genade uit sy hand te ontvang.

Josua 5: 1 - 12

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 45

Die Noodsaak vir ware gebed in ons lewe.

Ps. 116

X

 

27 Augustus 2017

 

Ds B Smit

Josua nr. 6

Gee ag op God wat kom om jou te versterk.

Nagmaal

Josua 5: 14

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 46

Kinderharte vol ontsag en vertroue wanneer ons tot God nader.

Matt. 6: 9a

X

 

3 September 2017

 

Ds B Smit

 

Bekeer jou, want Christus ken ons werke en motiewe.

Openb. 2: 4

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 47

Die eerste bede: Leer ons om U Naam te heilig in ons woord en werk.

Joh. 17: 1

X

 

10 September 2017

 

Ds B Smit

 

Verantwoordelikheid en troos vir gelowiges onder druk.

Openb. 2: 9

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 48

God se koninkryk in ons, in sy kerk en in die voleinding.

Matt. 22: 14

X

 

17 September 2017

 

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 49

Net in Christus word ons eie wil tot niet gemaak sodat God se wil in alles geskied.

Matt. 6: 10b en Luk. 22: 42

X

 

24 September 2017

 

Ds B Smit

 

Die Here sien en oordeel verdraagsaamheid teenoor sonde.

Openb. 2: 25

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 50

Bid met vertroue, gehoorsaamheid en vergenoegdheid vir jou Vader se sorg oor jou liggaam.

Deut. 8: 17 en 18

X

 

1 Oktober 2017

 

Ds B Smit

 

Wees wakker!

Openb. 3: 3 en 4

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 51

Hartlike vergiffenis kenmerk elkeen wat God se barmhartigheid beleef.

Matt. 6: 12

X

 

8 Oktober 2017

 

Ds B Smit

 

Die oorsaak, vrug en beloftes van die Here se guns oor sy gemeente.

Openb. 3: 8

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 52

Omdat ons vyand sterk is en omdat God getrou is, moet ons aanhou bid

Jak. 1: 13

X

 

15 Oktober 2017

 

Ds B Smit

 

Genade selfs as walglike selfvergenoegdheid oorgeneem het.

Openb. 3: 19

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Art. 1

Ons belydenis oor God bring eenheid en skeiding.

Joh. 4: 24

X

 

22 Oktober 2017

 

Ds B Smit

 

 

 

 

 

 

 

Ds B Smit

NGB Art. 2

God openbaar Homself tot oordeel van die heidendom en tot heil van sy kinders.

Ps. 19 en Romeine 1: 18 – 32

X

 

29 Oktober 2017

 

Ds B Smit

Neh. 1

Reformasie is God se werk deur gebroke mense wat afhanklik is van Hom.

Neh. 1: 4

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Artikel 3

God gee en versorg sy Woord as 'n onwankelbare grond vir die geloof.

2 Tim. 3: 16 en 1 Pet. 1: 21

X

 

5 November 2017

 

Ds B Smit

Neh. 2

God se hand bekragtig tot werk.

Neh. 2: 8(b) en 20(a)

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Artikel 4

Luister na die Heilige Skrif wat God se maatstaf is vir ons lewe.

Joh. 10: 4

X

 

19 November 2017

 

Ds B Smit

Neh. 3

God sorg vir sy eer deur die bouwerk van sy knegte.

Nehemia 3: 5

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Artikel 5

Die waarde en gesag van die Woord vir ons lewe.

1 Joh. 2: 20 en 27

X

 

26 November 2017

 

Ds B Smit

Neh. 4

Die antwoord op tamheid is die groot en gedugte God wat vir ons stry.

Nehemia 4: 14

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Artikel 6

Die onderskeid tussen kanonieke en apokriewe boeke.

Lukas 24 25 – 27 en 44 – 45

X

 

3 Desember 2017

 

Ds B Smit

Neh. 5

Herstel verdeeldheid ter wille van God se eer!

Nehemia 5: 9

X

 

 

 

Ds B Smit

NGB Artikel 7

Die Heilige Skrif is genoegsaam.

1 Tim. 3: 15 -17

X

 

10 Desember 2017

 

Ds B Smit

Neh. 6

Diensbaar, ook deur persoonlike aanslae heen.

Neh. 6: 9 en 16 b

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 1

Ware troos wat standhou, hier en tot in ewigheid!

2 Korintiërs 1: 1 – 12 en Efesiërs 1: 1 - 13

X

 

17 Desember 2017

 

Ds B Smit

 

Christus is die Son van geregtigheid wat duisternis verdryf en sy veragters verteer.

Maleagi 4: 2

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 2

Jy leer jou ellende net ken, as jou oë oop is vir God se hoë standaard.

Matt. 5: 48

X

 

24 Desember 2017

 

Ds B Smit

 

Die verhouding tussen Josef en Maria in diens van God se Verlosser – Die Koning uit Dawid se geslag.

Matt. 1: 20 en 21

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 3

Uitkoms uit die verskriklike boosheid wat ons erf.

Genesis 5: 24

X

 

31 Desember 2017

 

Ds B Smit

 

God se openbaring oor die sirkelgang van die lewe.

Pred. 3: 15a

X

 

 

 

Ds B Smit

Sondag 4

Buig jou neer voor die onveranderlike God, of dra die gevolge van jou dwaasheid.

Rom. 1: 22 en 23

X